POTLAČ PIER

Máme štatút chráneného pracoviska

Zamestnávate vo firme viac ako 20 pracovníkov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky až tisíce EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.
Využite ponuku chráneného pracoviska –

Naša reklamná agentúra je držiteľom štatútu chráneného pracoviska (chránenej dieľne). Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.


Ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním.
Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2016 bola vyčíslená na 1197,87 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2017) vo výške 958 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Ďalšie informácie o náhradnom plnení: www.nahradne-plnenie.com


Tlačivá pre zamestnávateľov k NÁHRADNÉMU PLNENIU pre rok 2016
Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky v chránenej dielni
Ročný výkaz za rok 2016
Príloha 1 potvrdenia